Over Saviorzorg Thuiszorg


Voor wie ?

De medewerkers van Saviorzorg staan klaar voor mensen in Nederland en Suriname die hulp nodig hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte is deze ondersteuning langdurig of kortdurend.

Waar?

Saviorzorg is actief in heel Nederland en Suriname wij bieden ook huishoudelijke hulp aan en extra diensten.

Hoe?

Wanneer u kiest voor Saviorzorg, bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u welke zorg u nodig heeft. Ook bespreekt de wijkverpleegkundige met u en uw naasten welke ondersteuning u zelf kunt organiseren. Vervolgens maakt u afspraken over wanneer u welke zorg ontvangt van Saviorzorg.

Wat?

De betrokken medewerkers van Saviorzorg kunnen u ondersteunen bij:
● Zorg leveren aan mensen met een beperking
●Zorg leveren aan chronisch zieken
●Zorg leveren aan ouderen en kinderen.

● Zorg en ondersteuning thuis verlenen, om zolang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen.
● Zorg door heel Nederland en Suriname
● Persoonlijke verzorging
● Wondverzorging
● Verzorging van uw stoma of katheter
● Hulp bij het innemen of injecteren van uw medicatie
● Hulp bij gedragsproblemen en dementie
● Persoonlijke verzorging zoals:
– wassen
– aankleden
– douchen
– opmaken
– scheren
– tanden poetsen
– huidverzorging;
– decubituspreventie om doorligwonden te voorkomen
– aanbrengen van protheses
– hulp bij de toiletgang
– hulp bij eten en drinken
– hulp bij beweging en houding
– stimuleren van de zelfredzaamheid en
het aanleren van ADL-activiteiten.
etc.
Kosten
Voor alle zorg bij Saviorzorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent dit voor u. Op de website van het CAK vindt u rekenmodules waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.